Góra strony

Tłumaczenia konsekutywne

TransAnglo Grzegorz Piątkowski

Tłumaczenia konsekutywne wymagają umiejętności słuchania ze zrozumieniem, skupienia uwagi, szybkiego przetwarzania informacji i doskonałej pamięci.

Tłumaczenie partii tekstu po prelegencie. Tłumacz słucha i (najczęściej) notuje, a następnie tłumaczy na język docelowy w przerwie wypowiedzi oryginalnej. Należy pamiętać, że ten tryb tłumaczenia dwukrotnie wydłuża czas trwania danego wydarzenia.

Ustne tłumaczenia konsekutywne z i na język angielski mogą obejmować m.in. :

  • negocjacje handlowe
  • posiedzenia zarządu
  • spotkania biznesowe
  • szkolenia
  • gale
  • spotkania z zagranicznymi artystami